نورپردازی هوشمند

در صورتیکه لامپ‌ها و سیستم های روشنایی که با استفاده از سیستم های مدیریت مرکزی، فرمان های صوتی و یا از طریق تلفن های هوشمند کنترل می‌شوند نورپردازی هوشمند می گویند. توسط ابن سیستم ها شما میتوانید میزان روشنایی و رنگ نور را طبق برنامه دلخواهتان تغییر دهید. همه ی این سیستم ها از تکنولوژی اینترنت اشیا استفاده میکنند.

برای مثال شب ها میزان نور و رنگ نور متناسب با موقعیت و ساعت بیشتر باشد و اواسط روز از نور طبیعی بیرون بیشتر استفاده شود و شدت و میزان روشنایی لامپ ها را کمتر کنیم.

شرکت های مختلف تجهیزات و امکانات متفاوتی را برای نورپردازی درون و بیرون ساختمان ارائه می دهند. که ما در گروه ساختمان سبز با توجه به نیاز شما و کارایی مورد انتظار شما، نورپردازی را اجرا میکنیم.

نورپردازی هوشمند از طراحی تا اجرا نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد. بنابراین ما به شما توصیه میکنیم این کار را به متخصصین امر بسپارید.

smart lighting
smart lighting