نورپردازی و روشنایی

نورپردازی داخلی و خارجی ساختمان ها و ایجاد سایه روشن ها، یکی از فاکتور های اصلی زیبایی در معماری و دکوراسیون داخلی ساختمان است. نورپردازی میتواند کاری کند که حس ماندن و برگشتن افراد به آن فضا را بیشتر کند. و یا بالعکس میتواند باعث آرزدگی آن ها شود تا دیگر به آن مکان باز نگردند.

پس همانطور که میدانید نورپردازی داخلی و خارجی ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخصوص برای مراکز تجاری، به این علت که آن ها نمیخواهند مشتریان خود را از دست بدهند. بنابراین باید تعادلی میان شدت نورپردازی، رنگ های به کار برده شده و همچنین نحوه ی نورپردازی ایجاد شود تا اثری مناسب و خارق العاده را ایجاد کند.

انواع نورپردازی:

شرکت های مختلف از انواع مختلفی از تجهیزات برای نورپردازی استفاده میکنند. اما کاربرد همه ی آن ها به عناوین زیر طبقه بندی می شود:

نورپردازی طبیعی

با توجه به معماری ساختمان، جهت قرارگیری ساختمان از لحاظ شمالی جنوبی و یا شرقی غربی بودن و میزان پنجره ها از آن دسته از فاکتور هایی است که میزان ورود نور طبیعی را به داخل خانه کنترل میکند. برای کاهش میزان مصرف انرژی و همچنین خاصیت آرامش بخشی که نور طبیعی در مقایسه با نور مصنوعی دارد، بهتر است در ساعات روز، از نور طبیعی بیشترین بهره را ببریم. و تعادلی میان نورپردازی طبیعی و مصنوعی ایجاد کنیم.

نورپردازی مصنوعی

در شب به علت نبود نور طبیعی باید از المان های روشنایی برای انجام فعالیت های مختلف استفاده نمود. در واقع نورپردازی مصنوعی به استفاده از نوری غیر از نور طبیعی خورشید اشاره می کند. نورپردازی مصنوعی به سه روش متمرکز، عمومی و موضعی صورت می گیرد. که با توجه به کاربری محیط، طراحی نورپردازی و تجهیزات میتوان آنان را اجرا کرد.

نورپردازی هوشمند

استفاده از اینترنت اشیا در خانه و کنترل شدت و رنگ نورپردازی با استفاده از موبایل و سیستم های مدیریت مرکزی بی سیم، نورپردازی هوشمند نامیده میشود. که در بخش هوشمندسازی همین سایت، در قسمت نوپردازی هوشمند توضیح داده شده است.

برای داشتن نورپردازی مناسب هر فضا و تاثیر گذاری بیشتر نورپردازی، باید با افراد متخصص و با تجره مشورت کرد. برای همین ما در گروه ساختمان سبز حاضریم به شما برای اجرای نورپردازی در ساختمان های خود کمک کنیم.

interior lighting
interior lighting
interior lighting
interior lighting
interior lighting