[vc_row][vc_column][cz_gap height=”70px” height_tablet=”20px” id=”cz_88365″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″][cz_image image=”1480″ id=”cz_75447″ sk_css=”margin:0 auto;” sk_css_tablet=”display:none;”][/cz_image][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-9 vc_col-md-9″][cz_title bline=”cz_line_left_side” smart_fs=”true” mobile_shape_font-size=”3em” id=”cz_98750″ sk_overall=”margin-bottom:40px;margin-left:-60px;” sk_lines=”background-color:#48e618;width:100px;” sk_overall_tablet=”margin-left:0px;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;”]

ما کی هستیم ؟

[/cz_title][vc_column_text]گروه ساختمان سبز توسط فارغ التحصیلان دانشگاه های سطح یک کشور و با هدف ارائه آنلاین خدمات نوین ساختمانی در جهت کاهش مصرف انرژی ، هوشمندسازی و بهسازی کیفیت زندگی افراد در ساختمان ها، در زمینه های محوطه سازی و فضای سبز، بازسازی، دکوراسیون و هوشمندسازی ساختمان ها ایجاد گردید تا با همکاری با بهترین و مجرب ترین پیمانکاران، خدماتی با کیفیت و با قیمت مناسب را در سریع ترین زمان ممکن برای شما فراهم کند.

وبسایت و پیج اینستاگرامی ساختمان سبز نیز در همین راستا و با هدف تسریع در روند خدمت رسانی و برگزاری کلاس های آموزشی، آموزش نکات و مفاهیم ساختمان سبز ایجاد گردید.

این گروه در حال حاضر خدمات زیر را ارئه می دهد. شما میتوانید برای درخواست خدمت مورد نظر خود از طریق واتساپ و یا پیج اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-4″][cz_stylish_list items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-072-check-mark%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-072-check-mark%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Fsmart-building%252F%2525d8%2525af%2525d9%252588%2525d8%2525b1%2525d8%2525a8%2525db%25258c%2525d9%252586-%2525d9%252585%2525d8%2525af%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525a8%2525d8%2525b3%2525d8%2525aa%2525d9%252587%252F%7Ctitle%3A%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%2520%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Fsmart-building%252F%2525d9%252586%2525d9%252588%2525d8%2525b1%2525d9%2525be%2525d8%2525b1%2525d8%2525af%2525d8%2525a7%2525d8%2525b2%2525db%25258c-%2525d9%252587%2525d9%252588%2525d8%2525b4%2525d9%252585%2525d9%252586%2525d8%2525af%252F%7Ctitle%3A%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Fsmart-building%252F%2525d8%2525b3%2525d8%2525b1%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525b4-%2525d9%252588-%2525da%2525af%2525d8%2525b1%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525b4-%2525d9%252587%2525d9%252588%2525d8%2525b4%2525d9%252585%2525d9%252586%2525d8%2525af%252F%7Ctitle%3A%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%2520%25D9%2588%2520%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%2520%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%7Ctarget%3A_blank%22%7D%5D” id=”cz_25367″ sk_lists=”padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;font-weight:500;” sk_icons=”border-radius:50px;color:#48e618;font-size:24px;”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-4″][cz_stylish_list items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%88%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-072-check-mark%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-072-check-mark%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-072-check-mark%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Frenovation%252F%2525d8%2525a8%2525d8%2525a7%2525d8%2525b2%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525b2%2525db%25258c-%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525ae%2525d8%2525aa%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525d9%252586%252F%7Ctitle%3A%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Fdecoration%252F%2525d8%2525af%2525da%2525a9%2525d9%252588%2525d8%2525b1%2525d8%2525a7%2525d8%2525b3%2525db%25258c%2525d9%252588%2525d9%252586-%2525d8%2525af%2525d8%2525a7%2525d8%2525ae%2525d9%252584%2525db%25258c%252F%7Ctitle%3A%25D8%25AF%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584%25DB%258C%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Fdecoration%252F%2525d9%2525be%2525d8%2525aa%2525db%25258c%2525d9%252586%2525d9%252587-%2525da%2525a9%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525db%25258c-%2525d9%252588-%2525d9%252586%2525d9%252582%2525d8%2525a7%2525d8%2525b4%2525db%25258c-%2525d8%2525af%2525da%2525a9%2525d9%252588%2525d8%2525b1%2525d8%2525a7%2525d8%2525aa%2525db%25258c%2525d9%252588%252F%7Ctitle%3A%25D9%25BE%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587%2520%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%2520%25D9%2588%2520%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C%2520%25D8%25AF%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2588%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Fdecoration%252Fdecoration-%2525d9%252586%2525d9%252588%2525d8%2525b1%2525d9%2525be%2525d8%2525b1%2525d8%2525af%2525d8%2525a7%2525d8%2525b2%2525db%25258c-%2525d9%252588-%2525d8%2525b1%2525d9%252588%2525d8%2525b4%2525d9%252586%252F%7Ctitle%3A%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D9%2588%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%7Ctarget%3A_blank%22%7D%5D” id=”cz_28506″ sk_lists=”padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;font-weight:500;” sk_icons=”border-radius:50px;color:#48e618;font-size:24px;”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-lg-4″][cz_stylish_list items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%88%D9%81%20%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Flandscaping%252F%2525d8%2525b1%2525d9%252588%2525d9%252581-%2525da%2525af%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1%2525d8%2525af%2525d9%252586%252F%7Ctitle%3A%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581%2520%25DA%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Flandscaping%252F%2525d8%2525af%2525db%25258c%2525d9%252588%2525d8%2525a7%2525d8%2525b1-%2525d8%2525b3%2525d8%2525a8%2525d8%2525b2%252F%7Ctitle%3A%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25B2%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%82%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Flandscaping%252F%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525a8%2525d8%2525a7%2525d9%252586%2525d8%25258c-%2525d8%2525a2%2525d9%252584%2525d8%2525a7%2525da%252586%2525db%25258c%2525d9%252582-%2525d9%252588-%2525d9%2525be%2525d8%2525b1%2525da%2525af%2525d9%252588%2525d9%252584%2525d8%2525a7%252F%7Ctitle%3A%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%258C%2520%25D8%25A2%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%2586%25DB%258C%25D9%2582%2520%25D9%2588%2520%25D9%25BE%25D8%25B1%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Flandscaping%252F%2525d8%2525a2%2525d8%2525a8%2525d9%252586%2525d9%252585%2525d8%2525a7-%2525d9%252588-%2525d8%2525a8%2525d8%2525b1%2525da%2525a9%2525d9%252587%252F%7Ctitle%3A%25D8%25A2%25D8%25A8%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%2520%25D9%2588%2520%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25A9%25D9%2587%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%82%D9%81%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Flandscaping%252F%2525d8%2525b3%2525d9%252582%2525d9%252581-%2525d9%252588-%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525a8%2525d8%2525a7%2525d9%252586-%2525d8%2525a7%2525d8%2525aa%2525d9%252588%2525d9%252585%2525d8%2525a7%2525d8%2525aa%2525db%25258c%2525da%2525a9%252F%7Ctitle%3A%25D8%25B3%25D9%2582%25D9%2581%2520%25D9%2588%2520%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C%25DA%25A9%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-072-check-mark%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Flandscaping%252F%2525d9%252586%2525d9%252588%2525d8%2525b1%2525d9%2525be%2525d8%2525b1%2525d8%2525af%2525d8%2525a7%2525d8%2525b2%2525db%25258c-%2525d9%252585%2525d8%2525ad%2525d9%252588%2525d8%2525b7%2525d9%252587%252F%7Ctitle%3A%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2587%7Ctarget%3A_blank%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-072-check-mark%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsakhtemanesabz.com%252Flandscaping%252F%2525d9%252586%2525d9%252588%2525d8%2525b1%2525d9%2525be%2525d8%2525b1%2525d8%2525af%2525d8%2525a7%2525d8%2525b2%2525db%25258c-%2525d8%2525a7%2525d8%2525b3%2525d8%2525aa%2525d8%2525ae%2525d8%2525b1%252F%7Ctitle%3A%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B1%7Ctarget%3A_blank%22%7D%5D” id=”cz_83692″ sk_lists=”padding-bottom:0px;margin-bottom:0px;font-weight:500;” sk_icons=”border-radius:50px;color:#48e618;font-size:24px;”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”120px” height_tablet=”100px” id=”cz_77655″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-6″][cz_title bline=”cz_line_left_side” smart_fs=”true” mobile_shape_font-size=”3em” id=”cz_76559″ sk_overall=”margin-bottom:40px;margin-left:-90px;” sk_lines=”background-color:#48e618;width:100px;” sk_overall_tablet=”margin-left:0px;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;” cz_title=””]

چرا انتخاب ما ؟

[/cz_title][cz_gap height=”1px” id=”cz_37627″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cz_stylish_list id=”cz_109886″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-072-check-mark” sk_icons=”font-size:26px;color:#48e618;” sk_lists=”font-size:18px;”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cz_stylish_list id=”cz_101188″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-072-check-mark” sk_lists=”font-size:18px;” sk_icons=”font-size:26px;color:#48e618;”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_gap height=”150px” height_tablet=”120px” id=”cz_83441″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][cz_image id=”cz_56829″ image=”1489″][/cz_image][cz_gap height=”150px” height_tablet=”120px”][/vc_column][/vc_row]